INVEST-KAPITAL, a.s.
Hattalova 12/C
831 03 Bratislava

Call centrum
pre správu pohľadávok

tel: 052/3213232

Profil spoločnosti

Obchodná spoločnosť INVEST-KAPITAL, a.s. sa špecializuje na služby spojené s vymáhaním pohľadávok pre svojich klientov od svojho vzniku v roku 2003. Počas svojho dlhoročného pôsobenia na trhu vymáhania pohľadávok získala reputáciu, know-how a kontakty, ktoré ju radia medzi popredných poskytovateľov komplexných ale aj čiastkových služieb spojených s vymáhaním pohľadávok.

Spoločnosť INVEST-KAPITAL, a.s., aktuálne spravuje vlastné pohľadávky a pohľadávky našich klientov v objeme približne 90 mil. EUR (2,7 mld. SKK) voči 400 000 dlžníkom.

Medzi klientov spoločnosť INVEST-KAPITAL, a.s. patria spoločnosti predovšetkým zo sektoru bankovníctva a poisťovníctva. Klientmi spoločnosti INVEST-KAPITAL, a.s. sú Poštová banka, a.s., Poisťovňa Poštovej banky, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., PRO CIVITAS s.r.o., Slovanet a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., a Chemko, a. s. Strážske.

Spoločnosť INVEST KAPITAL, a.s. poskytuje aj služby svojho Call centra, ktoré je plne vybavené modernou technológiou a zároveň zamestnáva kvalifikovaných špecialistov – operátorov na dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri vymáhaní.

Ako dražobník ponúka spoločnosť INVEST-KAPITAL, a.s., od roku 2003 svojim klientom služby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dobrovoľné dražby vykonáva INVEST-KAPITAL, a.s. na základe zmlúv o vykonaní dražby predovšetkým pre banky pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Portfólio pohľadávok aktuálne spravovaných INVEST-KAPITAL, a.s. pozostáva z pohľadávok, ktorých právnym dôvodom vzniku sú záväzky zo zrušených osobných účtov v banke, kreditných kariet, pohľadávky zo spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie.

Webdesign, tvorba web stránok, optimalizácia